တည္ေထာင္သူ

အမည္ – ဦးမင္းမင္း

၂၀၀၄ ခု နွစ္က ရုကၡ ေဗဒ ဘာသာ ရပ္ ၊ ဂ်ပန္ဘာ သာ YFL . Business Law YGN . ျပီးခဲ႕ ပါသည္။  ၂၀၀၇ ခုနွစ္ မွာ ဂ်ပန္သို႕ သြားေရာက္ ခဲ႕ ျပီး Auto printing Design ကို အဓိက ထား သင္ယူေလ႕ လာ ခဲ႕ ကာ ၂၀၁၀ မွာ ျမန္မာ ျပည္သိူ႕ ျပန္ ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။


 ၂၀၁၀ ၈လပိုင္း မွာ ကားအငွား လုပ္ငန္းကို စတင္ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ ခဲ႕ ျပီး ၂၀၁၁ ခု နွစ္ ေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳ လုပ္ ခဲ႕ ပါသည္။ ျခံ ေျမ ေတြ မွာ Investment လုပ္ ရင္း ၊ ၂၀၁၇ ခု နွစ္ တြင္ အိမ္ျခံ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ ငန္း ကို တစိုက္ မတ္မတ္ လုပ္ ကိုင္ ခဲ့ပါ သည္။ 


ယခု လက္ ရွိ ေနၿပည္ေတာ္ နွင္႕ ရန္ကုန္ တြင္ ကားအငွား လုပ္ ငန္း ကို လုပ္ ကိုင္ ေနပါသည္။

Mission

မိမိတို႔၏ကုမၸဏီသည္ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္တစ္ႏိုင္လုံး၌႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီးလူႀကီးမင္းတို႔၏အခက္အခဲမ်ားကိုစိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္ျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာဦးေဆာင္ကုမၸဏီအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါမည္။

Vision

မိမိအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းရန္သာမၾကည့္ဘဲလူႀကီးမင္းတို႔၏အခက္အခဲမ်ားစိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္ျဖစ္ရန္သာအဓိကဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။

Core Value

ကုမၸဏီမွာ(၂)မ်ိဳးရွိေကာင္းတဲ့ကုမၸဏီနဲ႔ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာကုမၸဏီ၊ေကာင္းတာကဝင္ေငြတိုးတက္မႈရွိေနၿပီးအျမတ္အစြန္းမ်ားရတဲ့ကုမၸဏီပါႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာကုမၸဏီကေငြေၾကးတစ္ခုတည္းတင္မဟုတ္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝနဲ႔ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမႈေတြပါပါဝင္ပါသည္။ကုမၸဏီရဲ႕တန္ဖိုးကိုသတ္မွတ္ရန္ဝန္ထမ္းအားလုံးရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္ကိုၾကည့္၍လုပ္ခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကိုကုမၸဏီ၏ Core value အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္၊အထက္ေအာက္ယုံၾကည္ေလးစားမႈေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္းငယ္သားနဲ႔အလုပ္လုပ္ၿပီးယုံၾကည္မႈယူရန္ဝန္ထမ္းေတြကိုေခါင္းေဆာင္ပုံစံအုပ္ခ်ဳပ္ကာခိုင္းလို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူးကိုယ္တိုင္ကလုပ္ခ်င္လို႔လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ပါ။

Our History

Minami Kankoo Co., Ltd (MKK Car Rental Service/Swan HtetKyaw Car Rental Serviceႏွင့္ MKKRealestate) သည္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားလက္ေအာက္ရွိသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈမ်ားအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွန္ကန္တိက်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုသတ္မွတ္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၊သင့္တင့္ေသာဝန္ေဆာင္ခ၊အက်ိဳးေဆာင္ခမ်ားျဖင့္လူႀကီးမင္းတို႔၏အခက္အခဲမ်ားကိုစိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အ၀ရရွိေစရန္အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ဦးေဆာင္ကုမၸဏီအျဖစ္ခိုင္မာစြာရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေသာေနရာမ်ား

Minami KankooCo.,ltd (MKK Car Rental Service)သည္ေနျပည္ေတာ္၊ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊သေျပကုန္းေဈးအနီးပြဲ႐ုံတန္းအမွတ္(ပ-၁၉၄)တြင္ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္အျဖစ္ထားရွိၿပီး၊

အမွတ္ (၂၀၂၈၆)၊ခ်ယ္ရီလမ္း၊ပုပၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအမွတ္ (၂)ကိုလည္းေကာင္း၊

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ရာဇဌာနီလမ္းမေပၚႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ကုမၸဏီသည္လူႀကီးမင္းတို႔၏အခက္အခဲဆိုင္ရာလိုအပ္မႈမ်ားကိုအေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ၿမင္ေရးသုတ Badge

ကြၽန္ေတာ္ဂ်ပန္ က ေန ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္ ။

 

ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ျခင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျခဆန္႔ခဲ့ပါသည္ ။ ၂၀၀၅ ခုႏွုစ္ ဝန္ထမ္း ဘဝ တာဝန္က်ခ်ိန္က တစ္ေခါက္ ေရာက္ဖူးခဲ့ပါတယ္ ။ ၂၀၁၀ မွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေပါ့ ။ အဲဒီ အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္သည္ သြားလာေရး အလြန္ပင္ ခက္ခဲ ၿပီး ဆက္သြယ္ ေရး ယခုကဲ့ သို႔ မေကာင္းေသးေပ။

 

ၿမိဳ႕ အေျခေနကို ၾကည္လိုက္ေတာ့ ဆက္သြယ္ သြားလာေရး လိုေနတယ္ ဆိုတာ ရိပ္မိတဲ့ အတြက္ ဖံုး ဆိုင္ ေထာင္ပါတယ္ ။ တစ္ခါ ေျပာ ၂၀၀ နဲ႔ ေပါ့ ။ဖံု းဆိုင္ႏွင့္ အတူ ေဘးမွာ ေရခဲ ပံုး ခ်ၿပီး ေရာင္းတယ္။ ၁၀ လ ဝန္းက်င္ေလာက္ ၾကာသြားတယ္ ။

 

ေနာက္ ေတာ့ လိုေနတဲ့ သြားလာေရးအတြက္ အဆင္ေျပရန္ ႔ ပါလာတဲ့ ေငြ နဲ႔ ၂၀၁၀ ၊ ၈ လပိုင္းေလာက္မွာ လိုက္ထရပ္ တစ္စီး ဝယ္ကာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ ကိုယ္တိုင္ေမာင္း ၿပီး ကားအငွား လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ပါေတာ့ တယ္ ။

 

၂ လေလာက္ ၾကာ တဲ့ အထိ ပိုက္ဆံ တျပားမွ မရပါ ။ပိုက္ဆံ မရေတာ့ တိုင္ပတ္ေတာ့တာပါ ပဲ ေငြေၾကးက အဆင္မေျပဘဲ ကိုးးးးးး ။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေန႔ မွာ ေအာ္ဒါတစ္ခု ရပါတယ္ ခေရ ကိုပို႔ရပါတယ္။ ပို႔ၿပီး ေတာ့ မျပန္ တတ္ဘူး ။ ဂိတ္ကိုျပန္ တာ မ္ိုးလင္း မွ ျပန္ေရာက္တယ္ ဗ်ာ ။ ခုခ်ိန္ ျပန္ေတြးၾကည့္ ေတာ့ ဟာသ တစ္ခုေပါ့ ဗ်ာ ။

 

ကိုင္း တိုတို ေျပာရရင္ ၃ လ ေျမာက္ေသာ ေနကစ လို႔ လုပ္ငန္းေတြ အစဥ္ေျပ လာတယ္ ။ ၁၂ လပိုင္း ေလာက္မွာ ေနာက္ ကားတစ္ စီး ထပ္ဝယ္ႏိုင္တယ္ ။ျမတ္လို႔ မဟုတ္ဘူး ေယာကၡမ အိမ္ေရာင္းၿပီး ဝယ္လိုက္တယ္ ။

 

ကားအငွား လုပ္ငန္း ဟာ ဝင္ေငြ ေကာင္းခဲ့ တယ္ ၊ အေျခအေန ေကာင္းလာခဲ့တယ္ေပါ့ ဗ်ာ။ေတာ္ ေတာ္ ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ ခဲ့ ရ တယ္ ။

အသက္ ၃၅ ႏွစ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီ ေထာင္ၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ လုပ္ငန္း ၅ ခု ကို အလ်င္းသင့္သလို႔ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခဲ့ တယ္။

 

ဒါကို ေဘးက ၾကည့္ၾက ျမင္ၾက တဲ့ သူေတြက ကားအငွားလုပ္ငန္းမွာ က်ေနာ္ ေအာင္ျမင္ ေတာ့ သူတို႔ တစ္ေတြ လည္း ကားဝယ္ ၿပီး လိုက္လုပ္ၾကတယ္ မဆိုးပါဘူး သူတို႔တစ္ေတြလည္း အသင့္တင့္ ေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ့္ကို တိုက္ခိုက္လာၾက တယ္ အခုထိေပါ့ ။ လုပ္ငန္းက တူေနတယ္ ေလ ၊ က်ေနာ့္ကို မနာလိုၾကဘူးေပါ့ ။ က်ေနာ္ ေနာက္တစ္ လွမ္းကို လွမ္းေနတာ သူတို႔တစ္ေတြ မသိၾကဘူး ေလ ။ မနာလို ဝန္တို စိတ္က မ်ား ေနၾကတာ ကိုးးးး။

 

ဒီလို နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ကိုယ္စီမေကာင္းၾကတဲ့ အလွည့္ သို႔ ဖုတ္သြင္း ရထား စတင္ဆိုက္ေရာက္လာေတာ့ တယ္ ။ 

 

က်ေနာ္ကေတာ့ တစ္ေန႔ မွ ာ ဒီလို႔ အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ လာႏိုင္မယ္ဆိုတာ ကို ႀကိဳတင္တြက္ကိန္း ခ်ၿပီး ၊ Plan A ကို အေဝး က ထိန္းကာ ေနာက္ ထပ္ ဒုတိယ အလုပ္ B ကို စတင္ ေျခဦး တည္ ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ပါေတာ့ တယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ထူထူ ေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာတယ္ ။ လူလူသူသူ ျဖစ္လာတယ္ ။ အဲလို ေအာင္ျမင္မွဳ ဟာ ဂ်ပန္ က ဆရာသမားရဲ႕ ေကာင္းမွဳ ေၾကာင့္ပါ ။ က်ေနာ္ ယေန႔ အထိ ဆရာသမား၏ အၾကံ ေပးခ်က္ အတိုင္း မမွားေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္ ။ ဆရာမား နဲ႔ ယေန႔ အထိ ၾသဝါဒ ခံယူ လုပ္ကိုင္ ပါတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕က က်ေနာ္ B ကိုေရာက္မွ သူ တို႔က A ကို စတင္ လုပ္ကိုင္ၾကတယ္ ။ ဒုတိယ အလုပ္ B မွာ က်ေနာ္ ၾကက္ကန္း ဆန္းအိုးတိုးတယ္ ေျပာမလားပဲ ထိထိမိမိ အရင္းအႏွီး ရလာခဲ့တယ္ ။

 

ဒါနဲ ့ မၿပီးေသး ဘူး တတိယ အလုပ္ C ကို ဆက္သြားတယ္ အဲဒီ မွာ ေဇယ်ာႀကီး ရဲ႕ ေကာင္းမွဳ ေၾကာင့္ ပိုမို လူသိမ်ားကာ နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္ လာခဲ့ တယ္ ။ ကိုႀကီးေက်ာ္ကို ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္ ။ အဲမွာ လဲ တစ္ခ်ိဳ႕ က်ေနာ္ C စတင္ခ်ိန္မွာ သူတို႔က A. မွာ စလုပ္ ကာ ခ်ာလပတ္ ရမ္းေနၾကတယ္ေလ ၊ လုပ္ငန္းတူက မ်ား ၊ ဆီေစ်းက နတ္ျပည့္ အေပၚ တံခါးဝ နာ း ေရာက္ ။ငုတ္တုပ္ ေမ့ေနသူက မ်ား ေတာ့ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ကားေတြ ျပန္ေရာင္း ၊ ငွားထားတဲ့ သူကလည္းျပန္အပ္ ။ Plan C ကို ေရာက္ ေနခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕ က A ကိုစတင္ လုပ္ကိုင္ၾကရေတာ့ အေျခေနကို ၾကည္ ့ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး ေလ ။ ဆီေစ်း ေဒၚလာ ေစ်း ဘယ္လိုမွ မကိုက္ႏိုင္ပါဘူး။

 

ကဲ အဲဒီမွာ ေျပာခ်င္တာ ေစာေစာက ကားလုပ္ငန္း အၿပိဳင္ လိုက္လုပ္တဲ့ သူေတြက ဘာမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိခဲ့ ဘဲ ယေန႔ ယက္ကန္ယက္ကန္ျဖစ္ကာ အိမ္ငွားဘဝနဲ႔ သံသရာ လည္ေနၾကပါေတာ့တယ္ ။တစ္ခ်ိဳ႕ ုၿမိဳ႕ ပါ ေျပာင္းၾက ရေတာ့တယ္ ။ 

 

အဆံုးမွာေတာ့ သူတို႔ ေတြ ထဲ က တစ္ဝက္ နီး ပါးသည္ အလုပ္အကိုင္အဆင္မေျပျဖစ္ၾက ၿပီ း ကားအျမန္ေရာင္းမည္ ဆိုေသာ ေၾကာ္ ျငာ ကို လိုင္းေပၚတင္ကာ ေရာင္းလိုက္ၾကရေပေတာ့ သည္။ အဲလို အဆင္မေျပခ်ိန္ က် မွ ေနာက္အလုပ္ အသစ္ ဆိုတာ ကလည္း စမ္းတဝါး ဝါး ျဖစ္ေနၾကမည္ ၊ အရွံုး ေပၚၾက မည္ ကို ေၾကာက္ ၿပီး ဘာမွ မလုပ္ကိုင္ရဲဘဲ ရွိ တာ ထိုင္ေရာင္း ကာ ဂိမ္းေဘာ ဆိုက္ၾကေလေတာ့ သည္ ။ ကိုင္း ခုေတာ့ ကား အျမန္ ေရာင္းရမွ သူတို႔ အတြက္ အဆင္ေျပ ၾကမည္ျဖစ္သည္ ။

 

ညီေလးနဲ႔ ညီမေလး တို႔ က စီးပြားေရး စတင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အေသခ်ာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ကာ သူမ်ားေတြ ကို မတိုက္ခိုက္ဘဲ တီထြင္ၾကံဆ လုပ္ကိုင္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။ ABC ကို လက္ကိုင္ထားပါ ။ A. B. C. ကို လက္ ကိုင္ ထား ခိုင္းတယ္ လို႔ မွာတဲ့ အတြက္ A. B. C ဘီယာခ်ည္း ေသာက္မေနနဲ႔ ။

 

အဲလို မွ မလုပ္ရင္ အထက္ကေျပာခဲ့ သလို ကားအျမန္ ေရာင္းရန္ ရွိပါ သည္ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ မင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေရးၿပီး တင္ရလိမ့္ မယ္ ေနာ္ ညီေလး ညီမေလး ေရ ။

 

က်ေနာ့္ ကို ေနာက္တန္းကေနျပီး လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ ေပးတဲ့ ဆရာသမားနဲ႔ ၊ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးတဲ့ ဆရာ သမား၊ ေနာက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြ မွာ ယေန႔ အထိ က်န္ခဲ့တဲ့ ဆရာ သမားေတြ ၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ေဇယ်ာ အိမ္ျခံ ေျမ မွ MD ဦးနႏၵေက်ာ္ ကို ေက်းဇူး အထူး တင္ပါတယ္ အစဥ္ ဦးၫႊတ္ ေလးစားလွ်က္ပါ ။

 

စီးပြားေရး ကို လြတ္လပ္ စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးတဲ့ ခ်စ္ဇနီးကို လည္း ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္ ။

 

Plan A B C 

 

Plan A ပထမ အပိုင္းမွာ က်ေနာ္ ဟာ ကားငွားလုပ္ ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ႕ ပါတယ္.။အဲလို လုပ္ကိုင္ ခဲ႕ တဲ႕ေနရာ မွာ ၁ က နာမည္ တစ္မ်ိဳး နဲ႕ ေစ်းကြက္မွာ ေနရာ ယူေအာင္ျမင္ထားျပီး ျဖစ္ ပါတယ္..။ ၂ ကေတာ႕ ေနာက္ ထပ္ နာမည္ နွစ္ခု နဲ႕ ေစ်း ကြက္ ကို ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ႕ တယ္.. လုပ္ငန္းနာမည္ မတူေသာ္ လည္း ကုမၸဏီ က အတူတူ ျဖစ္ ေနတာ ကို တစ္ခ်ိဳ႕ က သတိမထားမိၾကပါဘူး..။ ဒါ ဟာ တစ္ဘက္က တိုက္ခိုက္လာ တဲ႕ လုပ္ငန္းတူ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ ကို က်ေနာ္ က မ်က္စိ လွည္႕ လိုက္တာ ပါ ပဲ ။ အမွန္တကယ္က က်ေနာ္ ဟာ A မွာ မေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ပါ ။ အရင္က လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ႕ တယ္ အခု လည္း ေအာင္ျမင္ေနစဲပါ ။ အရင္လို မူလအစကလို မဟုတ္ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေတြ က ပံုမွန္ လည္ပတ္ လွ်က္ ရွိပါတယ္..။ အေရာင္ ျပ လိုက္ တဖက္ က လွည္႕ လိုက္ ေပါ႕ ။ ဒါ က နာမည္ တစ္ခု က်ရွံဳး ရင္ ေနာက္ နာမည္ ဟာ ခ်က္ျခင္း လုပ္ကိုင္နိုိင္ရန္ ေပါ႕ ..။ ဒါ ေပမယ္႕ ပထမ နာမည္ က် မသြားဖို႕က အေရးၾကီးပါတယ္.။

 

Plan B ဆိုတာ က ေတာ႕ A က ရတဲ႕ ေငြ ကို ၃ ပံု ပံုျပီး ၁ပံုက အရင္း ၊ ၁ပံုး အရံ ၊ က်န္ ၁ပံုက B အတြက္ ျဖစ္လာ နိုင္မည္႕ ေငြေၾကးခိုင္မွဳ ရွိတဲ႕ အလုပ္ကို ေရႊးခ်ယ္ လုပ္ကိုင္ ခဲ႕ ပါေတာ႕ တယ္.. ။၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွာ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး သည္ ယေေန႕ ေပါက္ ေစ်းထက္ ခိုင္မာ မွဳ ရွိခဲ႕ ပါတယ္.. ။က်ေနာ္ သည္ ထိုအခ်ိန္ မွ စ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚ လာနိုင္သည္႕ ေငြေၾကး ေဖါင္းပြ မွဳ ကို ၾကိဳ တင္တြက္ဆ လုပ္ကိုင္ခဲ႕ ျပီး လက္ထဲ တြင္ က်ပ္ေငြ အနည္းငယ္သာကိုင္ျပီး က်န္ေငြ မ်ားကို ေတာ႕ ေငြ ေၾကးခိုင္မွာ မွဳ ရွိသည္႕ .. အျခားအရာေတြ ကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ပါေတာ႕တယ္. ။

 

ဘာလို႕ အဲလို လုပ္ရတာလည္း ဆိုရင္ ယေန႕ ျမန္မာနိုင္၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ သည္ တိက်ခိုင္မာ စြာ အာမခံေပးနိုင္ေသာ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ေကာင္းေကာင္း မရွိျခင္းေၾကာင္႕ ျဖစ္ပါသည္..။ ထို႕ အျပင္ လာမည္႕ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀ နွစ္မ်ားတြင္လည္း ေငြေၾကးေဖါင္းပြ မွဳ သည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ လာနိုင္ပါတယ္..။အေၾကာင္းအရင္းက ေတာ႕ .. နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ၏ ေငြေၾကး ေဖါင္းပြ မွဳသည္ .. ထိုနိုင္ငံ ၏ ဘဏ္အခ်ိဳးအစား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းနွင္႕ ေငြေၾကး အသစ္ထပ္မံ ထြက္ရွိတို႕ နွင္႕ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္မွဳ ရွိလို႕ ပါပဲ..။ ဒါ ေၾကာင္႕ က်ေနာ္ ဟာ PLAN B အတြက္ေတာ႕ ေငြေၾကး ခိုင္မာ မွဳ ရွိတာေတြ ကို လုပ္ ထားပါတယ္..။

 

Plan C က ေတာ႕ B က ရတဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရဲ႕ တ၀က္ တိ တိ ကို အိမ္ျခံ ေျမမွာ ေန၇ာေကာင္း အခ်က္အခ်ာ က်တဲ႕ ေနရာ ေတြ မွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ ခဲ႕ ပါတယ္..။ B AND C မွာ ေတာ႕ ေငြေၾကး ရင္းနွီးပံုးခ်င္း မတူ ဘူးေနာ္..။ ဒီေနရာ မွာ တစ္ခု ေျပာ ခ်င္တာ က အိမ္ျခံ ေျမဟာ . ေခတ္မွရွိေတာ႕ ပါဘူး လို႕ .. ေစာဒက တက္ခ်င္ တက္ ၾက မွာ ပါ။ အဲဒါ မွား ပါတယ္.. ။ အိမ္ျခံ ေျမ ေတြ ဟာ က်ေနာ္တို႕ လူသားေတြ သက္ရွိထင္ရွား နဲ႕ ရွိေနတဲ႕ အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေတာ႕ ဘယ္ေတာ႕ မွ .. ရိုးမသြားပါ ၊ တိမ္ေကာ မသြားပါ ။ လူသားေတြ သည္ ေန႕ စဥ္ေပါက္ဖြားေနျပီး ေျမကြက္ေတြ သည္ နွစ္စဥ္ေနရာ က်ဥ္းးေျမာင္ း လာေနသည္ကို မိတ္ေဆြသတိျပု မိမွာ ပါ ။ ဒါေၾကာင္း အက်ိဳးအျမတ္ ရွိနိုင္ျပီး အျမန္ဆံုး ေငြ ေပၚနိုင္ေသာ ေန၇ာေတြ ကို က်ေနာ္ ၀ယ္ယူ ေ၇ာင္းခ် လုပ္ကိုင္ပါတယ္..။ ဒါဟာ C ပါပဲ ..။ ဘာပဲ လုပ္ လုပ္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ နဲ႕ ေနရာ ေပၚ မွာ အဓိက မူတည္ ပါတည္ ပါတယ္..။

 

လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ၾကမည္႕ သူေတြ အတြက္ ကေတာ႕ – တတ္သိ နားလည္သူ ထံ မွာပထမ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းယူ သင္႕ ပါတယ္. ။ အဲလို ေမးတဲ႕ အခါ မွာ ေတာ႕ တတ္သိ နားလည္သူကိုသာ ေမး ပါ ။ လမ္း မသိလို႕ လမ္းေမးပါတယ္ ဆိုမွ မသိတဲ႕ သူကို ေမးမိရင္ လမ္းက ဆက္ မွာ ေနအံုး မွာ အေသ ခ်ာ ပါ . ဒါ ေၾကာင္႕ လမ္းသိသူကိုသာ လမ္းေမးပါ လို႕ အၾကံျ႔ုပဳ ခ်င္ပါတယ္..။

 

မိမိ ရဲ ဘ၀ ကို စတင္ ေလ်ွာက္ လွမ္းၾကတဲ႕ ေန ၇ာ မွာ .. ကံမြဲ ခ်င္ မြဲ ပါေစ ၊ PLAN မဆြဲဘဲ လုပ္မိတဲ႕ စီးပြားေရး ေတာ႕ ဘယ္ေတာ႕ မွ မလုပ္နဲ႕ ကံမြဲ တာ ထက္ ပိုဆိုးမယ္ မွတ္ ။ ဒါ ေၾကာင္႕ မိမိ ရဲ႕ ဘ၀ ကို ကံနဲ႕ မျဖတ္သန္းပါနဲ႕ PLAN နဲ႕ ျဖတ္သန္း လုပ္ကိုင္ၾက ပါလို႕ .. ဆႏၵျပဳ လိုက္ ပါတယ္ ဗ်ာ..။..။

 

အမွားပါခဲ႕ လွ်င္လည္း အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား အားလံုး အား လံုး ကို အနူးညြတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္. လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေန ရင္ က်ေနာ္ ၏ ေလ႕ လာ သင္ယူမွဳ အားနည္း ခ်က္ေၾကာင္႕ သာ ျဖစ္ ပါတယ္ လို႕ ရိုးသား စြာ ၀န္ခံ ပါ တယ္..။ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကို မွ ထိခိုက္ နစ္နာ လို စိတ္ မရွိပါ ။

  

အားလံုး က်န္းမာ ခ်မ္း သာျပီး ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ ၾက ပါ ေစ..။