ဥတ္တရ- အရောင်း 

၁။သဇင်(၇)လမ်း(၁၀၀)ပတ်လည်အာစီအကြမ်းထည်(၅၇၀၀) -
 
၂။ကျိုင်းတုံလမ်း(၈၀)ပတ်လည်အာစီတစ်ထပ်(၄၀၀၀) -
 
၃။လားရှိုး(၄)လမ်းနှင်လားရှိုး(၃)လမ်းဒဲ့ပေါက်(၂၀၀/၁၀၀)အာစီ(၂)ထပ်(၁၃၀၀၀ -)
 
၄။မင်းဘူးလမ်း(၈၄)ပေ(၆၀)ပေအာစီ(၂)ထပ်တစ်လုံးတစ်ထပ်တစ်လုံး(၅၀၀၀) -
 
၅။လားရှိုး(၁)လမ်းအာစီ(၂)ထပ်(၈၀၀၀) -
 
၆။သစ်ခွလမ်း(၁၂၄/၉၀/၈၀/၈၀)မြေပိုပါ မြေကွတ်(၁၃၅၀) - ဆက်သွယ်ရန် ပ-၁၉၆ ပြေကုန်းပွဲရုံတန်း ကျောက်မျက်အနီး နေပြည်တော်။
Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၂
Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၁
Call ၀၉၄၄၈၅၄၀၃၂၆

-ပုဗ္ဗသီရီ- သုခဒီပ - 

မရှိခဏ ဘုရားအနီး-

အကွက်အမှတ် ၄၈၂၃ ပေ- ၄၀-၆၀ မြေပေးမိန့် 

နေရာကောင်း-အရှေ့လှည့် ပေါင်းလောင်းလမ်း မေးတင်

သိန်း-၄၀၀- 


Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၂
Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၁
Call ၀၉၄၄၈၅၄၀၃၂၆

-ပုဗ္ဗသီရီ- သုခဒီပ - 

မရှိခဏ ဘုရားအနီး-


အကွက်အမှတ် ၄၉၀၃ ပေ- ၄၀-၆၀ မြေပေးမိန့်


သိန်း-၄၀၀-

Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၂
Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၁
Call ၀၉၄၄၈၅၄၀၃၂၆

-ပုဗ္ဗသီရီ- သုခဒီပ - 

မရှိခဏ ဘုရားအနီး-


အကွက်အမှတ် ၄၈၆၉ ပေ- ၄၀-၆၀ မြေပေးမိန့် 


သိန်း-၄၅၀-

Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၂
Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၁
Call ၀၉၄၄၈၅၄၀၃၂၆

၈၀*၈၀ပေပတ်လည် မြေကွက်လွတ်

နေကြာ၁၀လမ်း မြောက်ဘက်လှည့်

ဂရန် SP တိုက်ရိုက်ရမည်

၃ ၈၅၀ သိန်း

၈၀*၈၀ပေပတ်လည် မြေကွက်လွတ်

မြတ်လေးလမ်းနှင့်လွိုင်ကော်ထောင့်

အရှေ့လှည့် တောင်လှည့်ထောင့်ကွက်

ဂရန် Sp တိုက်ရိုက်ရမည်

၄ ၅၀၀ သိန်း

Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၂
Call ၀၉၉၆၀၆၇၉၇၁၁
Call ၀၉၄၄၈၅၄၀၃၂၆
Call 09250694575
Call 09250694575
Download Ottara Hot Sales

  • MKK ရဲ႕မိတ္ေဆြထဲမွာအိမ္ႏွင့္ျခံကိုကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္အလွဆင္ၿပီးေနခ်င္/ေရာင္းခ်င္သူမ်ား႐ွိပါသလား? မိတ္ေ ဆြတို႔အတြက္အခြင့္ေရးေလး႐ွိေနပါသည္။

 

  • စိတ္၀င္းစားပါက MKK သို႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ။

 

  • မိတ္ေဆြတို႔၏ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရာင္း၀ယ္လိုလွ်င္ MKK သို႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

 

  • အျခား ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္စံုရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈလိုလွ်င္ MKK အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီသုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈခုိင္မာေစရန္ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ေစရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။